in head 10

Данък върху доходите при продажба на имот ПДФ Печат Е-мейл

Според разпоредбите на българският Закон за данъците върху доходите на физическите лица, се облагат с данък доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на имот с изключение на:
а) един недвижим жилищен имот, при условие че са изминали повече от три години между датата на придобиването и датата на продажба или замяна;
б) до два недвижими имота, както и произволен брой селскостопански и горски имоти, при условие че са изминали повече от пет години между датата на придобиването и датата на продажба или замяна.