in head 11

Имоти в строеж ПДФ Печат Е-мейл

В случай, че имота, който искате да купите не е напълно изграден, или вие нямате готовност да станете собственик (например не можете да платите покупната цена наведнъж, но бихте искали да се създаде план за плащане), вие можете първо да подпишете предварителен договор.

Предварителният договор е обещание от страна на продавача да изгради/продаде имота и от купувача да го купи. Отделно от това съществено съдържание, е препоръчително да се включат клаузи за защита на вашите интереси - окончателните условия за изграждане и прехвърляне на собствеността; степента на завършеност, когато правото на собственост може да бъде прехвърлено, завършване на комплекса, където се намира имотът, извършване на окончателното плащане при нотариалното прехвърляне, само в случай, че имотът е напълно изграден и има всички разрешителни; Задължение на продавача/инвеститора да прехвърли собствеността свободна от тежести (ипотеки, залози, такси, права на трети лица); вмъкване на санкции при забавяне на завършването и прехвърляне на собствеността и в случай на тежести; гарантиране на правото за разтрогване на договора в случай на неизпълнение на задълженията.

След като и двете страни са готови и имота е завършен, е необходимо да се подпише нотариален акт пред нотариус. Това е документ за прехвърляне на собствеността и доказване на купувача като собственик на имота. В същия ден той се вписва като собственик в Имотния регистър и е напълно в правото да се разпорежда с ипотеки, отдаване под наем, продажба и др.