in head 3

Обща информация за жилищния сектор в Р България ПДФ Печат Е-мейл

В градовете в Република България живее 71.6 % от населението, а в селата - 28.4 %.
В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 62.1 % от жилищата в страната, в средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени общо 10.9 % от жилищата, а във високоетажни сгради (над 6 етажа) са разположени общо 27.0 % от жилищата.
Преобладават жилищата с две и три стаи. Структурата на жилищата по брой на стаите в градовете и селата е различна. В градовете най-голям е относителният дял на двустайните и тристайните жилища - съответно 37.8 % и 31.5 %. Жилищата в селата са предимно с три и повече стаи - 66.4 % от всички жилища
Средната полезна площ на едно жилище за градовете е 64.88 кв. м., а за селата -62.43 кв. м.
Основната част от жилищата са частна собственост на физически лица - 96,9 %, а 3,1 % от жилищата са обществена собственост - държавна, общинска собственост, на търговски дружества, обществени или кооперативни организации.