in head 3

Намиране на имот / купувач ПДФ Печат Е-мейл

Най-често, макар и не задължително, помощ при намирането на подходящ имот (или купувач за имот) оказват агенциите за недвижими имоти.

Освен посредничество, агенциите се ангажират със съдействие и при следващите етапи до окончателното приключване на сделката. За предоставените услуги страните по сделката заплащат комисионни на съответната агенция. Размерът на комисионната се договаря между агенцията и клиента и най-често е процент от сумата по сделката.