in head 12

Управление на имот
Ремонти и реконструкции - подробно ПДФ Печат Е-мейл

Строежите в Република България се извършват съгласно изискванията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г.).

прочети още
 
Управление на сградите в режим на етажна собственост ПДФ Печат Е-мейл

Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях са регламентирани в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), (в сила от 01.05.2009 г., обн. ДВ. бр.6 от 23.01.2009 г., изм. ДВ. бр.15 от 23.02.2010 г., изм. ДВ. бр.8 от 25.01.2011 г., изм. ДВ. бр.57 от 26.07.2011 г.)

прочети още
 
Ремонти и реконструкции - резюме ПДФ Печат Е-мейл

Ако сте закупили жилище и решите да го ремонтирате или преустройвате, трябва да знаете следното:
1. Ремонтът е вид строеж. За повечето случаи е необходимо снабдяване с разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на териториите (ЗУТ). Преди да започнете ремонтни работи е необходимо да изясните следното:
- ремонтните работи, които предвиждате, налагат ли изменения в конструктивните елементи на сградата в която се намира вашето жилище;

прочети още