in head 2

Eтапи при покупко-продажба
Намиране на имот / купувач ПДФ Печат Е-мейл

Най-често, макар и не задължително, помощ при намирането на подходящ имот (или купувач за имот) оказват агенциите за недвижими имоти.

прочети още
 
Предварителен договор ПДФ Печат Е-мейл

Наложила се е практиката при сделки с недвижими имоти, предвид обичайно високата цена, страните да сключат предварителен договор, с който да уговорят условията при бъдещото изповядване на нотариалната сделка.

прочети още
 
Изповядване на сделката при нотариус ПДФ Печат Е-мейл

При изповядване на нотариалната сделка страните следва да се явят пред нотариус за подписване на нотариалния акт. Компетентен е нотариус от района, в който се намира имотът.

прочети още
 
Вписване ПДФ Печат Е-мейл

В деня на изповядване на сделката, нотариусът представя нотариалния акт в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот.

прочети още
 
Деклариране ПДФ Печат Е-мейл

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки, който е придобил нов имот, независимо дали е ново или старо строителство, или става въпрос за замяна, е длъжен в двумесечен срок от изповядването и вписването на съответната сделка в Агенция по вписванията да подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък.

прочети още